当前位置:广东训练网 > 力量训练 > 正文

nikon d60

发布:2024-07-11 18:36:00     编辑:小露     来源:广东训练网
尼康D60的缺点
尼康D60的缺点
提示:

尼康D60的缺点

楼上的简直是胡说,C,N的机器根本不可能带机身防抖!原因是庞大的镜头防抖系统.如果带了机身防抖,他们的那些镜头还卖不卖了?可笑.现在入门的套头都有防抖功能,已经很好的弥补了这一缺点.
你说的对焦系统不完善是什么意思?是指3点对焦还是跑焦?对焦速度慢?
首先3点对焦完全够用了.D60的定位就是家庭用户.
再说尼康的机器很少跑焦...你去看看家能450D.9点对焦不是一样跑焦跑的厉害?
况且D60套头的对焦速度和安静性也是很不错的,至少比SONY的强多了.
我是D60的用户.D60家庭用已经是非常完美的了~完全没有必要去追求那些你永远使用不上的功能.况且说D60的.你自己再看看D60的定位:家庭用户轻便单反.
D60已经够好了,至少我平时出门,旅游.我都是带着D60的.而我爸爸的D200我是完全不考虑带的.笨重,影响旅游心情.
D60的缺点就是一个.就是对非自动对焦镜头支持不够.并不是完全不能用.而是只能手动自己对焦而已.
最后我还是希望大家能够自我定位.以我的旅游,家用来说,D60真的很完美.
当然,如果你是专业摄影楼的摄影师你选择了D60那么就是你自己的错误了.

尼康D60标配都配置了什么?有什么镜头?
提示:

尼康D60标配都配置了什么?有什么镜头?

单机标配包括:机身、原装电池、充电器、机身卡口盖、数据线。

套机的话会配有18-55mm
f3.5-5.6G得套机镜头、遮光罩、镜头前后盖。

不算镜头的话一般还需要买的配件有:存储卡、UV镜、摄影包。如果有特殊需要有的人还会加配块备用电池、读卡器、洗尔球、干燥箱、偏光镜等等(这些不是必备的)。

————————————————————————————————————————————

镜头方面:


新手入门的话,推荐就选择18-55mm套头。此镜头成像效果不错,色彩艳丽,很适合拍风景。套头等效35mm的焦距:28.8-88mm有点广角,基本包括了最常用的焦距段,而且随机器一起买价格一般只有300多,非常便宜,对于新手来说值得拥有。


新手买镜头很容易出现买的镜头并不适合自己,因为对单反并不了解,对焦距的远近也没什么概念。所以先买个套头练练手,熟悉了之后自然就知道以后自己需要什么样的镜头了。


有什么问题欢迎补充!

Nikon D40X
提示:

Nikon D40X

更新1: 1)什么是AF-S? 什么是AF-I 镜头? 其实 Nikkor 系列镜头大多数都无内置对焦马达作驱动系统 因此需要相机的机身内的马达作为镜头自动对焦的推动之用. 但 AF-I AF-S 镜头群则是内置镜头对焦驱动设计的. 1992年初Nikon 推出 AF-I系列镜头,刚开始时有 AF-I 300mm f2.8 及 AF-I 600mm f4 ,均在镜头中内建马达,在使用F4时可以镜头中内置马达直接驱动镜头,这与以往所使用的AF镜头由机身马达驱动是不一样的,对焦的速度比原先的AF 300mm 快很多,所以多内建于较长焦距的镜头中,以便利于记者或生态摄影家使用。 ●AF-I 采用内置马达及内含CPU接点的镜头,Nikon 称为 "I" 设计 ●AF-S 采用静噪波动马达(Silent Ware Motor),Nikon 称为 "S" 设计,这种马达与AF-I 所使用上的最大差异为:高速、准确、静音,当搭配了F5 及 F100 机身对焦之准确及快速,让您如虎添翼。 AF-S 并配备了全时手动对焦功能、限制自动对焦范围、自动对焦锁 (某些镜头才有)、三脚架固定环 (某些镜头才有)、花型遮光罩。 AF-I 及 AF-S 镜头均为内置马达及内含CPU接点的镜头,在曝光量测上需使用AI或连接CPU的系列相机,采全光圈的方式,其他相机则采用缩小光圈的方式。 如我上面所指,因为现在内建马达的镜头数目并不多 (Nikkor AF-I 系早已停产,原厂只余下 AF-S 镜头群,副厂也只有 Sigma HSM 系列镜头才可以于 D40(X) 上有自动对焦功能) 所以购买镜头时的选择会大减 (除非你觉得可以接受手动对焦)参考: photosharp/FORUM/ArticleListx?ForumId=4&TopicId=19773&ParentLink=%3a%2f%2fphotosharp%2fFORUM%2fSearchListx%3fBrand_Select%3d3%26Type_Select%3d-1%26Product_Select%3d-1%26selForumId%3d0%26selTarget%3dsubject%26querystring%3dAF-I%26Period%3dnone&ParentTitle=%e6%9f%a5%e8%a9%a2%e7%b5%90%e6%9e%9c+-+%e6%a8%99%e9%a1%8c%3a+AF-I%2c+%e5%93%81%e7%89%8c%3a+Nikon%2fNikkor“AI”表示自动索引(Automatic Indexing),于1977年被艺康镜头所采用,用于取代“插针和耦合爪”测光联动系统。使用AI时,无需将相机上的插针与镜头上的耦合爪相配合即可安装镜头,然后将光圈环转至最大与最小以将相机索引至镜头的最大光圈。在1977年后制造的艺康单镜反光相机上安装AI或AI-S镜头时,所有必要的测光联动操作会自动进行。 AI-S是AI的改良型号,自1982年推出后,一直延续到今天。当通过相机控制AI-S时,它可以对光圈进行精确设定。 AF-S - 利用镜头中的“宁静波动”马达传动进行对焦,而不是使用相机中的焦距传动马达。AF-S镜头比标准AF-Nikkors镜头对焦的速度更快,而且几乎是无声的。有“II”标记的AF-S 镜头重量更轻,通常比其早期的同类镜头更小。 nikonasia-custhelp/cgi-bin/nikonasia_cfg//enduser/std_adp?p_faqid=5124&p_created=1165299713&p_sid=CeW9Dvxi&p_accessibility=0&p_lva=&p_sp=cF9zcmNoPTEmcF9zb3J0X2J5PSZwX2dyaWRzb3J0PSZwX3Jvd19jbnQ9MzkmcF9wcm9kcz0xMTkmcF9jYXRzPTAmcF9wdj0xLjExOSZwX2N2PSZwX3NlYXJjaF90eXBlPWFuc3dlMuc2VhcmNoX25sJnBfcGFnZT0x&p_li=&p_topview=1 这个网是NIKON D40 的支援那些镜头及功能介绍 使用自动对焦 AF-S尼克尔镜头 或AF-I 尼克尔镜头时 必需与内置自动对焦马达一并使用。 AF-S (AF-I) 艺康AF-S镜头及其前辈AF-I具有与AF-D或AF-G镜头相同的功能。这些镜头之间的差别在于AF-S / AF-I镜头包含内置于镜头中的对焦马达,而不是使用内置于相机机身中的自动对焦马达。此系统可提高对焦速度,在使用AF-S镜头时,可以进行接近无声的自动对焦。 机身无对焦马达当然是有少少不便但其实都是看你用什么镜如你想玩Nikon AF Nikkor 50mm f/1.8D (这个镜都好多人用因为平玩大光圈650元到)D40 唔系用唔到只是要MF Nikon AF Zoom-Nikkor 70-300mm f/4-5.6G(7百多元平价远摄镜但用在D40 时都是要MF)其实看你用什么镜LA 如果全部镜都是AF-S 及 AF-I 镜这当然不是一个问题 其实没有什么不同只是使用其他非 AF-S 或 AF-I 原厂镜头,就只能进行手动对焦。虽然进行手动对焦时相机能够像进行 AF 般显示合焦确认参考: nikonasia-custhelp/cgi-bin/nikonasia_cfg//enduser/std_adp?p_faqid=3565&p_created=1098298995&p_sid=7bRvFvxi&p_accessibility=0&p_lva=&p_sp=cF9zcmNoPTEmcF9zb3J0X2J5PSZwX2dyaWRzb3J0PSZwX3Jvd19jbnQ9MzkmcF9wcm9kcz0xMTkmcF9jYXRzPTAmcF9wdj0xLjExOSZwX2N2PSZwX3NlYXJjaF90eXBlPWFuc3dlMuc2VhcmNoX25sJnBfcGFnZT0y&p_li=&p_topview=1 nikonasia-custhelp/cgi-bin/nikonasia_cfg//enduser/std_adp?p_faqid=3573&p_created=1098299027&p_sid=CeW9Dvxi&p_accessibility=0&p_lva=&p_sp=cF9zcmNoPTEmcF9zb3J0X2J5PSZwX2dyaWRzb3J0PSZwX3Jvd19jbnQ9MzkmcF9wcm9kcz0xMTkmcF9jYXRzPTAmcF9wdj0xLjExOSZwX2N2PSZwX3NlYXJjaF90eXBlPWFuc3dlMuc2VhcmNoX25sJnBfcGFnZT0x&p_li=&p_topview=1 dcfever/reviews/Nikon/d40/page2 nikonasia-custhelp/cgi-bin/nikonasia_cfg//enduser/std_adp?p_faqid=4804&p_created=1144291547&p_sid=oAjtIvxi&p_accessibility=0&p_lva=&p_sp=cF9zcmNoPTEmcF9zb3J0X2J5PSZwX2dyaWRzb3J0PSZwX3Jvd19jbnQ9MzkmcF9wcm9kcz0xMTkmcF9jYXRzPTAmcF9wdj0xLjExOSZwX2N2PSZwX3NlYXJjaF90eXBlPWFuc3dlMuc2VhcmNoX25sJnBfcGFnZT0x&p_li=&p_topview=1因为d40 机身细冇摩打推动支镜做auto focus 如果支镜本身又系冇摩打既,咁你就要自己手动对焦,唔可以用自动对焦喇... 咁你影相就会麻烦同慢罗. 所以就要用有摩打既镜头,即系afs afi 咁选择自然就会少0的,对于好钟意影相同玩镜头既人就唔系一个好既选择,如果都系一般影相玩家都ok啦!

尼康哪个好d60和d40
提示:

尼康哪个好d60和d40

尼康D60和D40都是尼康推出的入门级单反相机,它们的基本参数和性能都比较接近。不过,尼康D60理论上表现会优于D40,因为它在相比D40多了自动清洁传感器和高分辨率耳机插孔,同时D60的电池寿命也比D40更长。此外,D60相较D40还提高了LCD显示屏的分辨率,并且原厂售价也要高于D40。因此,总体来说,尼康D60略胜一筹。当然,在实际购买时,也可以根据个人需求和预算进行选择。【摘要】
尼康哪个好d60和d40【提问】
尼康D60和D40都是尼康推出的入门级单反相机,它们的基本参数和性能都比较接近。不过,尼康D60理论上表现会优于D40,因为它在相比D40多了自动清洁传感器和高分辨率耳机插孔,同时D60的电池寿命也比D40更长。此外,D60相较D40还提高了LCD显示屏的分辨率,并且原厂售价也要高于D40。因此,总体来说,尼康D60略胜一筹。当然,在实际购买时,也可以根据个人需求和预算进行选择。【回答】
如何拍照更好看呐【提问】
这个得自己看视频学呢,没办法这样子教哦【回答】